Szkodliwość palenia tytoniu

Choroby cywilizacyjne
Szkodliwość palenia tytoniu

Szkodliwość palenia tytoniu

STARE PROBLEMY – papierosy tradycyjne
NOWE ROZWIĄZANIA -e-papierosy i podgrzewany tytoń


Czy jest to bezpieczniejsza alternatywa, która nie niesie negatywnych konsekwencji zdrowotnych?


E-papierosy często przypominają swoim wyglądem tradycyjne papierosy tytoniowe. Te nowej generacji o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego umożliwiają modyfikacje składu chemicznego tworzonego przez nie areozolu. Roztwór inhalacyjny (e-liguid)   ulega podgrzewaniu w temperaturze ok. 200-300oC  tworząc przy tym aerozol, dostarczany drogą inhalacji do układu oddechowego użytkownika. Zawiera on w swoim składzie takie substancje chemiczne jak: glikol propylenowy i/lub glicerynę, wodę lub etanol, nikotynę oraz dodatki smakowo-zapachowe (ponad  8000 różnych smaków ). Tak szeroki wybór smaków  może potencjalnie zwiększyć atrakcyjność używania oraz zachęcić coraz młodsze osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Zwolennicy e-papierosów wskazują, że emisja substancji szkodliwych powstających podczas użycia e-papierosa jest od 6 do nawet 450 razy mniejsza niż w trakcie wypalenia papierosa tradycyjnego. Podczas ich użycia nie wydziela się ponad 4 tys. substancji smolistych.

Jednak w dymie  z e-papierosa stwierdzono szereg związków o działaniu potencjalnie szkodliwym dla człowieka  m.in.: acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, propanal, nikotynę, aceton, o-metyl-benzaldehyd oraz karcinogenne nitrozaminy.


Podczas badań przeprowadzonych przy użyciu e-papierosów nowej generacji umożliwiających modyfikację parametrów technicznych urządzenia (m.in.: napięcie, moc, oporność elementu grzewczego) wykazano, że taki e-papieros dostarcza takiej dawki nikotyny, która była porównywalna z dawką uzyskiwaną podczas wypalenia papierosa tradycyjnego. Powodowało to  wzrost częstości akcji serca oraz ciśnienia tętniczego krwi.


Duża część badań wskazuje na potencjalne działanie cytotoksyczne, pneumotoksyczne i kardiotoksyczne  areozolu powstającego podczas użycia e-papierosa.


PODGRZEWANY TYTOŃ stanowi kolejny zamiennik dla tradycyjnych papierosów. Według prawa polskiego podgrzewacze tytoniu określane są jako nowatorskie wyroby tytoniowe i podlegają innym regulacjom prawnym niż papierosy tradycyjne.


Najbardziej groźny dla zdrowia jest dym powstający w wyniku spalania tytoniu (w temp. ok.800 st. c ), gdyż zawiera toksyczne substancje, związki smoliste oraz trujące gazy.


Jednorazowe wkłady tytoniowe (przypominające zminiaturyzowany papieros ) podgrzewamy do temperatury około 350°C , w wyniku czego wytwarza się aerozol nie toksyczny dym. Dawka nikotyny dostarczana podczas inhalacji aerozolu jest niższa w porównaniu z dawką dostarczaną na skutek wypalenia papierosa tradycyjnego. Nikotyna oczywiście uzależnia ale nie jest szkodliwa tak jak związki zawarte w dymie. Jednak w aerozolu zidentyfikowano m.in.: amoniak, karcinogenne nitrozoaminy, akrylamid, acetamid, tlenki azotu, tlenek węgla oraz lotne związki organiczne.

                                                                                                                                    
Bardzo ważne jest również to, że osoba paląca taki papieros wydmuchuje parę wodną, nie dym, więc nie szkodzi otoczeniu – NIE MA WIĘC ZJAWISKA PALENIA BIERNEGO.


Sięganie po papierosa, zaciąganie się czy wydmuchiwanie to czynności, które towarzyszą palaczowi czyli są to tzw. uzależnienie behawioralne. Paląc papierosa IQOS osoba paląca wykonuje te same rytuały co tradycyjny palacz. Nie występują one natomiast przy plastrach, gumach czy tabletkach z nikotyną, dlatego te metody walki z nałogiem nie są zachęcające, a od tych rytuałów palacz też jest uzależniony.


Palenie podgrzewanego papierosa wcale nie musi oznaczać, że palacz zerwie z nałogiem. Jednak jest to możliwość palenia mniej szkodliwego poprzez zredukowanie toksycznych związków wchłanianych wraz z dymem papierosa tradycyjnego.

KONSEKWENCJE PALENIA TYTONIU


W Polsce 60 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet wypala co najmniej paczkę papierosów dziennie. (średnio jest to ok. 15,3 papierosa dziennie - przy średniej unijnej 13,7 papierosa ).

Niestety palenie stanowi wciąż duży problem społeczny, gdyż pali 23 % kobiet i 27% mężczyzn.


Osoby palące papierosy są narażone na:
•    Choroby układu krążenia (zawały serca, udary mózgu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych)
•    Choroby zakrzepowo-zatorowe
•    Nowotwory złośliwe (rak płuc, rak jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, trzustki, pęcherza moczowego i nerek)
•    Choroby płuc (POCHP czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, rozedma, przewlekłe zapalenie oskrzeli
•    Choroby wrzodowe


W przypadku wieloletnich palaczy z występującymi chorobami takimi jak POCHP, rozedma płuc, nowotwory czy wiele innych konieczne jest rzucenie palenia. W takich przypadkach zastosowanie e-papierosa  jest niewspółmiernie mniej szkodliwe niż tytoniu. Natomiast szerokie zastosowanie e-papierosa, szczególnie u młodych ludzi może utrwalać uzależnienie od nikotyny, gdyż takie zachowanie staje się modą i w rezultacie może być początkiem rozwijającego się uzależnienia.

PAMIĘTAJMY!
Użycie e-papierosa lub podgrzewaczy tytoniu potencjalnie zmniejsza dawkę substancji szkodliwych dostarczanych do organizmu, jednak nie wyklucza ryzyka zdrowotnego wynikającego z używania nikotyny, a co najważniejsze – nie likwiduje nałogu.


Pojawia się coraz częściej u tych palaczy ostra niewydolność oddechowa, która wynika najczęściej z tego - że zwłaszcza młodzi ludzie sami komponują e-liquidy, do których dodają  substancje toksyczne, np. THC.

Prof. Piotr Kuna, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi zajmując się zjawiskiem związanym z inhalowaniem e-liquidów oraz kanabinoidów  mówi w swoich publikacjach o nowej jednostce chorobowej: ostrym uszkodzeniu płuc związanym z inhalowaniem związków chemicznych powstających na skutek podgrzewania w e-papierosach płynów zawierających kanabinoidy i inne substancje.

Profesor Paweł Górski, kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który z kolei w swojej publikacji  dotyczącej  porównania dostępnych na rynku systemów z tradycyjnymi papierosami i z liguidami  - opisuje, że zawartość czynników toksycznych i kancerogennych w liquidach jest  mniejsza, ale np. zawarty w nim  diacetyl po podgrzaniu staje się toksyczny - powodując obturacyjne zapalenie oskrzelików.

WNIOSKI:
Niestety, bez względu na to czy liquid jest chłodny czy podgrzany, zawarty w nim formaldehyd czy nitrozoaminy wystarczą do wywołania poważnych schorzeń układu oddechowego i krwionośnego lub choroby Alzheimera. Niebezpieczne są również estry czyli substancje zapachowe np. cynamonowy, który ma silne działanie mutagenne. Również  niedawno pojawiły się doniesienia, że e-papierosy mają negatywny wpływ na komórki układu odpornościowego – są przyczyną stresu oksydacyjnego, który prowadzi do uwalniania cytokin powodujących np.: zapalenie dziąseł a także osłabienie struktury zębów.

mgr diagnostyki medycznej Beata Kotecka

autor@lakomynazdrowie.pl

Zgłoszenie artykułu